Aberdeen Angus (Finalist Sample Box)
Aberdeen Angus (Finalist Sample Box)
Aberdeen Angus (Finalist Sample Box)
Aberdeen Angus (Finalist Sample Box)
Aberdeen Angus (Finalist Sample Box)

Aberdeen Angus (Finalist Sample Box)

$120.00
  • 500 grams  Aberdeen Angus Scotch Fillet Steak
  • 500 grams  Aberdeen Angus Porterhouse Steak
  • 1.0 kgs        Aberdeen Angus Mince
  • 1.0 kgs        Aberdeen Angus Sausages
  • 700 grams   Aberdeen Angus Patties      
  • Note: Price includes GST and Freight paid